ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Ngày có hiệu lực (dd/mm/yyyy) : 01/10/2021

Website https://kas.care và Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động của KAS Care (sau đây được gọi chung là “Các Ứng Dụng”; và được gọi riêng tương ứng là “Website” và/hoặc “Ứng Dụng”) thuộc sở hữu Công Ty TNHH KAS Care (sau đây được gọi là “KAS Care”, “Công ty”, hoặc “Chúng tôi”).

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng (“Thỏa Thuận”) này trước khi Người Sử Dụng truy cập vào nền tảng, Website, tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Các Ứng Dụng của KAS Care (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, ứng dụng, hình ảnh, video, các tập tin và bất kỳ các tài liệu, dữ liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Công Ty TNHH KAS Care cung cấp để kết nối đến Các Ứng Dụng của Chúng tôi.

Các điều khoản dưới đây sẽ tạo thành một Thỏa Thuận Cung Cấp và Sử Dụng Dịch Vụ Ứng dụng KAS Care này (sau đây gọi tắt là “Thỏa thuận”) giữa Người Sử Dụng và KAS Care. Bằng việc sử dụng dịch vụ hay tạo tài khoản tại Các Ứng Dụng của KAS Care, Người Sử Dụng đã chấp nhận đồng ý và chấp nhận ràng buộc với những điều khoản này, bao gồm những điều khoản, điều kiện, và chính sách bổ sung được dẫn chiếu theo đây và/hoặc có liên quan.

Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Điều Khoản Sử Dụng này vào bất kỳ thời điểm nào và mọi thay đổi sẽ được cập nhật lên Website https://kas.care và Ứng Dụng của KAS Care. Bằng cách kiểm tra Website https://kas.care và Các Ứng Dụng của KAS Care định kỳ, Người Sử Dụng chắc chắn sẽ được cập nhật được điều khoản, chính sách đúng hạn của Chúng tôi. Trường hợp Người Sử Dụng không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của Chúng tôi, Người Sử Dụng vui lòng không tải, cài đặt, truy cập, sử dụng Các Ứng Dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng của KAS Care ra khỏi nền tảng của Người Sử Dụng.

1. GIỚI THIỆU VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động KAS Care là Ứng Dụng cung cấp thông tin hỗ trợ kết nối Người chăm sóc và Người nhận chăm sóc, đồng thời phát triển các hoạt động cộng đồng hướng đến thành viên từ 50 tuổi trở lên. Thông tin chia sẻ là những câu chuyện và gợi ý nhằm nâng cao đời sống sức khỏe và tinh thần của Người trung và cao niên. Tên gọi KAS là viết tắt của Keep Active, Seniors. “Thêm tuổi, thêm niềm vui" là thông điệp mà KAS gửi đến các Ông Bà, Cô Chú.

Ứng Dụng hỗ trợ tất cả các nền tảng Android và iOS.

Website https://kas.care của KAS Care là nền tảng thông tin của KAS Care, khi được sử dụng cùng với Ứng Dụng, cho phép Người Sử Dụng truy cập và tiếp cận các dịch vụ của KAS Care.

Khi xem xét việc sử dụng Dịch vụ cung cấp bởi công ty TNHH KAS Care (sau đây gọi tắt là “KAS Care”), Người Sử Dụng cam kết rằng Người Sử Dụng có đủ tuổi theo luật định hoặc Người Sử Dụng đã có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người Sử Dụng để sử dụng Dịch vụ theo quy định và phù hợp với Thỏa thuận này.

Người Sử Dụng cam kết đảm bảo tính chính xác và trung thực của các thông tin mà Người Sử Dụng cung cấp trên Các Ứng Dụng và nền tảng của KAS Care. Người Sử Dụng cam kết không chia sẻ, cung cấp hoặc sử dụng chung tài khoản, mật khẩu với bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào. Người Sử Dụng chịu trách nhiệm cho tất cả các hành vi phát sinh từ việc cung cấp thông tin thiết lập Tài khoản và đồng ý duy trì bảo mật tên tài khoản và mật khẩu và tất cả dữ liệu của mình và cho tất cả nội dung được tải lên và mọi hoạt động liên quan đến tài khoản của Người Sử Dụng NGAY cả khi nếu nội dung và/hoặc hoạt động được tạo, được tải lên hoặc tiến hành bởi một bên thứ ba đã có quyền truy cập vào tài khoản của Người Sử Dụng.

Tất cả các giao tiếp, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình họa, video, thư hoặc các tài liệu khác (sau đây gọi chung là "thông tin"), cho dù được đăng công khai hoặc được truyền đưa riêng, trước tiên thuộc về trách nhiệm của người tạo ra thông tin đó. KAS Care có hệ thống kiểm duyệt nội dung thông tin được chia sẻ cũng như có cơ chế phát hiện và xử lý vi phạm đối với những thông tin do những Người Sử Dụng cung cấp trên Ứng dụng KAS Care theo quy định của pháp luật Việt Nam.

KAS Care mặc định rằng khi một tài khoản được truy cập và sử dụng sẽ đại diện cho chính Người Sử Dụng có thông tin đăng ký trên tài khoản đó, bất kể tên truy nhập và mật khẩu đó được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép. Khi Người Sử Dụng phát hiện Tài khoản của mình bị truy cập trái phép, Người Sử Dụng vui lòng thông báo cho chúng tôi để xử lý kịp thời.

Thông tin liên hệ hỗ trợ qua email: hello@kas.care

2. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Không được đặt tên tài khoản, nhân vật theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo, tên của trùm khủng bố, phát xít, tội phạm, và tên của những cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Không được đặt tên tài khoản, nhân vật trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế.

Không được đặt tên tài khoản, nhân vật trùng hoặc gây nhầm lẫn để giả mạo các cá nhân, tổ chức khác nhằm mục đích đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác.

Không được đặt tên tài khoản, sử dụng hình ảnh vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ. tài khoản vi phạm quy định về đặt tên sẽ bị khóa và/hoặc xóa vĩnh viễn mà Không cần thông báo.

Không sử dụng hình ảnh có hàm ý kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Không sử dụng hình ảnh hoặc hình ảnh mô tả có tính xúc phạm các danh nhân, anh hùng dân tộc, lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Việt Nam và lãnh đạo của các cơ quan tổ chức quốc tế.

Không sử dụng hình ảnh có chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế mà xúc phạm đến uy tín của các tổ chức này. Không sử dụng các hình ảnh liên quan tới tôn giáo mà gây kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đi ngược lại chính sách tôn giáo của Việt Nam.

Không sử dụng ảnh của tội phạm, khủng bố, phát xít, và ảnh hoặc hình ảnh mô tả các cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Không sử dụng ảnh xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác. tài khoản vi phạm quy định về hình đại diện sẽ bị khóa và/hoặc xóa vĩnh viễn mà Không cần thông báo.

Không sử dụng hình ảnh có chứa các từ/cụm từ, logo, dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các nền tảng KAS Care thuộc quyền quản lý của KAS Care khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của KAS Care.

3. QUYỀN TRUY CẬP VÀ THU THẬP THÔNG TIN

Khi sử dụng Các Ứng Dụng của KAS Care, Người Sử Dụng thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng, khai thác, truyền tải, xử lý và lưu trữ dữ liệu và những API hệ thống của Người Sử Dụng cho mục đích thực hiện Thỏa Thuận này và phát triển Các Ứng Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn mục đích:

  • Ghi dữ liệu của Thiết bị lên thẻ nhớ;
  • Truy cập vào Internet từ thiết bị của Người Sử Dụng. Tất cả các truy cập này đều được Chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của Người Sử Dụng, vì vậy Người Sử Dụng cam kết và thừa nhận rằng, khi Người Sử Dụng đã cấp quyền cho Chúng tôi, Người Sử Dụng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với KAS Care về việc truy cập này.

Cùng với quyền truy cập, Chúng tôi có quyền thu thập các thông tin sau của Người Sử Dụng:

  • Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin Người Sử Dụng cung cấp cho Chúng tôi để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin có liên quan khác khi sử dụng dịch vụ;
  • Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của Người Sử Dụng, thông tin phiên bản Ứng Dụng KAS Care mà Người Sử Dụng đang sử dụng cho điện thoại của mình;
  • Thông tin vị trí của Người Sử Dụng: dữ liệu về vị trí địa lý của Người Sử Dụng sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp Người Sử Dụng sử dụng chức năng tìm kiếm của Ứng Dụng;
  • Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi Người Sử Dụng khi sử dụng Các Ứng Dụng này.

Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với Điều Khoản Sử Dụng này để nâng cấp các chức năng hoặc tính năng kỹ thuật hiện có hoặc bổ sung các chức năng hoặc tính năng kĩ thuật mới vào Các Ứng Dụng để triển khai các tiến bộ trong khoa học và công nghệ và các điều chỉnh kỹ thuật hợp lý đối với Các Ứng Dụng, đảm bảo khả năng hoạt động hoặc bảo mật của Các Ứng Dụng và hoặc theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Khi Chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Điều Khoản Sử Dụng này, Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho Người Sử Dụng nếu cần thiết. Hãy đảm bảo rằng Người Sử Dụng đã đọc kỹ bất kỳ thông báo được Chúng tôi gửi tới. Nếu Người Sử Dụng không muốn tiếp tục sử dụng Các Ứng Dụng theo phiên bản mới của Điều Khoản Sử Dụng này, Người Sử Dụng có thể chấm dứt tài khoản của mình bằng cách liên hệ với Ban Quản Trị của Chúng tôi theo địa chỉ email: hello@kas.care.

Các phản hồi của Người Sử Dụng đối với Các Ứng Dụng sẽ thuộc quyền sở hữu của KAS Care và Chúng tôi có quyền sử dụng, đăng tải, xuất bản và chia sẻ các phản hồi đó trên Các Ứng Dụng hoặc bất kỳ tài liệu, phương tiện nào mà không cần thông báo.

4. NỘI DUNG CUNG CẤP, TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Người Sử Dụng Ứng dụng KAS Care có thể cung cấp, trao đổi thông tin trực tuyến qua các công cụ nhập liệu bằng kí tự, hình ảnh và các dạng thông tin số khác có nội dung phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của Ứng dụng KAS Care mà Không được vi phạm pháp luật hay quy định của Ứng dụng KAS Care.

Nội dung đăng tải ở các chuyên mục phải tương thích, phù hợp với mục đích cung cấp thông tin của Ứng dụng KAS Care.

Người Sử Dụng đồng ý để Ban quản trị sử dụng, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức khác của mình và do mình cung cấp, trao đổi, chia sẻ hoàn toàn miễn phí.

Tại các khu vực được phép truyền phát hình ảnh, đăng tải bài viết, Người Sử Dụng có thể chia sẻ thông tin, hình ảnh được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định. Người Sử Dụng đồng ý cam kết thực hiện trách nhiệm đảm bảo sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đăng tải trên hệ thống mạng internet và mạng viễn thông.

Khi sử dụng Ứng dụng KAS Care, Người Sử Dụng sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Ban Quản Trị Không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà Người Sử Dụng khác đăng tải.

Khi sử dụng dịch vụ Ứng dụng KAS Care, có thể bạn phát hiện thông tin, bình luận do Người Sử Dụng đăng tải Không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho Người Sử Dụng.

5. CÁC NỘI DUNG CẤM TRAO ĐỔI, CHIA SẺ TRÊN Ứng dụng KAS Care

Thông tin chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tuyên truyền chiến tranh, khủng bố.

Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc, tôn giáo; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.

Thông tin kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật Việt Nam quy định.

Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thông tin vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG Ứng dụng KAS Care

Quyền của người sử dụng Ứng dụng KAS Care

Người Sử Dụng được quyền đăng ký tài khoản, thay đổi, bổ sung thông tin cá nhân, mật khẩu đã đăng ký.

Người Sử Dụng được bảo mật mật khẩu an toàn; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản.

Được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân theo quy định của Thỏa thuận này và chính sách Bảo mật thông tin cá nhân trên Ứng dụng KAS Care. Theo đó, những thông tin cá nhân mà Người Sử Dụng cung cấp sẽ chỉ được KAS Care sử dụng để kiểm soát các hoạt động trên Ứng dụng KAS Care và sẽ Không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác khi chưa có sự đồng ý của Người Sử Dụng, trừ trường hợp có sự yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Nghĩa vụ của người sử dụng Ứng dụng KAS Care

Tài khoản của Người Sử Dụng phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác.

Người Sử Dụng có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản của Người Sử Dụng trên Ứng dụng KAS Care bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, thông tin Giấy tờ tùy thân, email bảo vệ tài khoản. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ do sự bất cẩn hay bất kỳ lỗi bảo mật nào khác của chính cá nhân Người Sử Dụng, thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.

Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho KAS Care về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Người Sử Dụng hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào bằng cách gửi yêu cầu hỗ trợ tại địa chỉ email: hello@kas.care

KAS Care quan tâm tới sự an toàn và riêng tư của tất cả thành viên đăng ký tài khoản và sử dụng Dịch vụ trên Ứng dụng KAS Care, đặc biệt là người chưa thành niên và người được giám hộ. Vì vậy, nếu Người Sử Dụng là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, Người Sử Dụng có trách nhiệm xác định xem thông tin nào trên Ứng dụng KAS Care thích hợp cho con của Người Sử Dụng hoặc người được Người Sử Dụng giám hộ. Tương tự, nếu Người Sử Dụng là người chưa thành niên hoặc người được giám hộ thì phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người Sử Dụng để xác định xem liệu rằng thông tin mà Người Sử Dụng sử dụng/truy cập trên Ứng dụng KAS Care có phù hợp với Người Sử Dụng hay Không.

Người Sử Dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về thông tin do Người Sử Dụng chia sẻ, truyền, đưa, lưu trữ trên Ứng dụng KAS Care, mạng Internet, mạng viễn thông.

Người Sử Dụng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho KAS Care trong trường hợp Người Sử Dụng có hành vi vi phạm bất kỳ quy định nào tại Thỏa thuận này và/hoặc hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến tổn thất, thiệt hại về tài sản và uy tín của KAS Care.

Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam và Thỏa thuận này.

Tuân thủ các trách nhiệm, nghĩa vụ khác của người sử dụng mạng xã hội, Internet, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KAS Care

Quyền của KAS Care

Nếu Người Sử Dụng cung cấp bất kỳ thông tin nào Không trung thực, Không chính xác, hoặc nếu KAS Care có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó Không chính xác hoặc nếu Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận này, KAS Care có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Người Sử Dụng mà Không cần sự đồng ý của Người Sử Dụng và Không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người Sử Dụng. Đồng thời, KAS Care có quyền từ chối hỗ trợ và giải quyết các yêu cầu đối với tài khoản của Người Sử Dụng.

Khi KAS Care phát hiện những vi phạm của Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng Dịch vụ như truy cập trái phép, chia sẻ, truyền đưa các thông tin bị cấm theo Thỏa thuận này và/hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc những lỗi khác gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của KAS Care và/hoặc cá nhân, tổ chức có liên quan, KAS Care có quyền: (i) tước bỏ mọi quyền lợi của Người Sử Dụng trong Thỏa thuận này, bao gồm khóa, xóa bỏ tài khoản của Người Sử Dụng mà Không cần sự đồng ý của Người Sử Dụng và Không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với Người Sử Dụng; và/hoặc (ii) sử dụng những thông tin mà Người Sử Dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết các vi phạm này theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trách nhiệm của KAS Care

Có trách nhiệm hỗ trợ Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

Nhận và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp của Người Sử Dụng phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ trong thẩm quyền của KAS Care theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên KAS Care chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của Người Sử Dụng theo quy định của Thỏa thuận này, chính sách Bảo mật thông tin cá nhân trên Ứng dụng KAS Care và quy định của pháp luật Việt Nam. KAS Care Không bán hoặc trao đổi những thông tin cá nhân của Người Sử Dụng với bên thứ ba, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam và/hoặc các trường hợp theo quy định tại Thỏa thuận này.

8. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Về phía KAS Care

KAS Care sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải, lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của Người Sử Dụng. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà Người Sử Dụng cung cấp cho KAS Care hoặc Chúng tôi thu thập từ Người Sử Dụng và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc trường hợp khác được pháp luật cho phép. Ngoài ra, để biết thêm các hoạt động bảo vệ dữ liệu của Chúng tôi, vui lòng xem Chính sách bảo mật thông tin của Chúng tôi tại: Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của KAS Care.

Về phía Người Sử Dụng

Người Sử Dụng cam kết không sao chép, hoặc phân phối lại toàn bộ hoặc thậm chí một phần của Các Ứng Dụng của KAS Care, không tiết lộ thông tin về Các Ứng Dụng của KAS Care cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chúng tôi.

9. CẢNH BÁO VỀ RỦI RO KHI LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG

Khi chia sẻ thông tin trên các diễn đàn, Ứng dụng KAS Care, bạn thường cập nhật thông tin cá nhân và bình luận. Những thông tin này có chiều hướng tăng dần và thường xuyên được cập nhật liên tục. Người sử dụng có thể để lộ địa chỉ nơi mình sống, nơi làm việc hoặc trường của người sử dụng. Việc chia sẻ này vô tình tạo điều kiện cho những kẻ xấu có thông tin để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Các thông tin có thể bị lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số điện thoại có thể khiến bạn bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng.

Nhiều người biết trước được rằng một khi thông tin được chia sẻ trao đổi trên mạng, nó trở thành thông tin công cộng. Mặt khác, bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trên mạng cũng có thể được xem là thông tin công cộng và từ chỗ là thông tin riêng tư sẽ bị chia sẻ và phổ biến rộng rãi.

Trong phạm vi của mình, Ứng dụng KAS Care sẽ bảo đảm tối đa thông tin cá nhân thành viên. Tuy nhiên trong môi trường Internet dễ bị tấn công và xâm phạm là khó tránh khỏi, người sử dụng cần phải lưu ý tránh để lộ thông tin cá nhân.

10. QUYỀN SỞ HỮU CÁC ỨNG DỤNG

Các Ứng Dụng của KAS Care được phát triển và sở hữu bởi KAS Care, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Các Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, tập tin, thông tin, nội dung chứa đựng trong Các Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Các Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất của KAS Care và trừ khi được thể hiện rõ ràng ở đây, không cá nhân, tổ chức nào được cấp bất kỳ quyền rõ ràng hoặc ngụ ý nào cho phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của KAS Care.

11. PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU

KAS Care cam kết không thu bất kỳ khoản phí nào từ Người Sử Dụng cho các dịch vụ cơ bản mà hiện tại Chúng tôi cung cấp.

12. THÔNG TIN BÊN THỨ BA

Các Ứng Dụng của KAS Care bao gồm có thể có các đường liên kết đến các nền tảng, ứng dụng hoặc các trang web khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của KAS Care hoặc chứa các thông tin do các bên thứ ba cung cấp hoặc từ các nguồn khác. Do vậy, KAS Care được miễn trừ trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin trích dẫn và các nội dung, quyền riêng tư, tính bảo mật của các nền tảng, ứng dụng hoặc trang web liên kết đến cũng như các thiệt hại nếu có khi Người Sử Dụng truy nhập, sử dụng các nền tảng, ứng dụng và trang web đó.

13. KHÔNG SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH CẤM VÀ BẤT HỢP PHÁP

Khi Người Sử Dụng sử dụng Các Ứng Dụng của KAS Care, Người Sử Dụng đảm bảo với KAS Care rằng Người Sử Dụng sẽ không sử dụng Các Ứng Dụng cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm theo các điều khoản, điều kiện của Thỏa Thuận này. Người Sử Dụng không được làm hỏng, vô hiệu hóa, gây cản trở, hoặc làm suy yếu Các Ứng Dụng hoặc can thiệp vào việc sử dụng và hưởng thụ của bất kỳ bên nào khác.

14. CHẤM DỨT DỊCH VỤ

KAS Care bảo lưu quyền chấm dứt, tạm ngừng hoặc thay đổi Dịch vụ hay bất kỳ phần nào của Dịch vụ với Người Sử Dụng, vào bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ lý do nào mà Chúng tôi thấy phù hợp mà không phải thông báo trước.

15. BỒI THƯỜNG

Người Sử Dụng đồng ý bồi thường những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí không giới hạn) có liên quan tới hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Sử Dụng đối với bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này của KAS Care.

16. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải trên tinh thần hợp tác. Nếu trong một khoảng thời gian hợp lý không quá một tháng mà các bên vẫn chưa giải quyết được, tranh chấp sẽ được giải quyết tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”). Tố tụng trọng tài phải được thực hiện phù hợp với các quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC. Ngôn ngữ tố tụng trọng tài sẽ là tiếng Việt. Quyết định tố tụng trọng tài sẽ là cuối cùng và ràng buộc các Bên, và các Bên đồng ý bị ràng buộc theo đó.Trong quá trình giải quyết tranh chấp, Thỏa Thuận này vẫn được tiếp tục thực hiện bởi các bên trừ những vấn đề liên quan đến tranh chấp và phân xử.

17. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

Bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa thuận này, thuộc thẩm quyền giải quyết của KAS Care, phải được gửi tới KAS Care trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày xảy ra hành vi dẫn đến khiếu nại, tranh chấp đó.

Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với KAS Care, KAS Care sẽ căn cứ ghi chép của hệ thống để giải quyết. Theo đó, KAS Care sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định.

Khi có khiếu nại, tranh chấp giữa các Thành viên trên Ứng dụng KAS Care hoặc giữa Người Sử Dụng với KAS Care, Người Sử Dụng có thể gửi yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp tới Ban quản trị KAS Care.

KAS Care chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Người Sử Dụng trong thẩm quyền của KAS Care theo quy định của pháp luật Việt Nam, với điều kiện Người Sử Dụng đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Người gửi khiếu nại tranh chấp gửi chứng cứ thông tin có liên quan (trong vòng 3 ngày kể từ ngày có tranh chấp)

Bước 2: Ban quản trị KAS Care kiểm tra chứng cứ (trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại)

Bước 3: Ban quản trị thực hiện xử lý vi phạm căn cứ trên mức độ vi phạm của thành viên. Trường hợp không tự thỏa thuận, giải quyết được vi phạm, quyết định của cơ quan pháp luật có thẩm quyền là quyết định cuối cùng.

18. TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ BẢO ĐẢM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Các Ứng Dụng này được KAS Care cung cấp "theo nguyên trạng" và "theo sẵn có" mà không kèm theo bất kỳ cam đoan hay bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý dưới bất kỳ hình thức nào. Trong mọi trường hợp, KAS Care sẽ được miễn trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ bên nào về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, mang tính trừng phạt, ngẫu nhiên, bồi thường, đặc biệt, do hậu quả hoặc các thiệt hại khác dưới bất kỳ hình thức nào, bất kể đó là mất mát dữ liệu, thu nhập hoặc lợi nhuận, mất mát hoặc thiệt hại tài sản, gián đoạn kinh doanh hoặc mất chương trình/dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thiệt hại nào do bất kỳ lỗi, thiếu sót, vi-rút, trì hoãn hay gián đoạn hoạt động/dịch vụ nào, bất kể nguyên nhân là gì, phát sinh do hoặc liên quan đến Các Ứng Dụng, ngoại trừ do lỗi cố ý của KAS Care. KAS Care sẽ được miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với những mất mát hoặc thiệt hại phát sinh do hoặc bất kỳ hình thức nào liên quan đến ứng dụng, trang web bất kỳ của bên thứ ba hoặc nội dung của ứng dụng, trang web được truy cập thông qua các liên kết trên Các Ứng Dụng này.

19. HIỆU LỰC CỦA THỎA THUẬN

Thỏa thuận này có giá trị ràng buộc với Người Sử Dụng kể từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký tài khoản Ứng dụng KAS Care.

Các điều khoản tại Thỏa thuận này có thể được KAS Care sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. Những Thông tin sửa đổi, bổ sung sẽ được KAS Care công bố trên Ứng dụng KAS Care.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị tòa án có thẩm quyền của Việt Nam tuyên là vô hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều khoản bị tuyên vô hiệu đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, và các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này vẫn có hiệu lực.

20. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Trong trường hợp Người Sử Dụng cần hỗ trợ hay có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa thuận này của KAS Care, xin vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua:

  • Địa chỉ email: hello@kas.care
  • Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KAS Care – Phòng 1508, tầng 15, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người Sử Dụng chấp nhận rằng đã đọc, hiểu và đồng ý ràng buộc với tất cả điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng này khi tham gia Thỏa Thuận này và sử dụng Các Ứng Dụng của KAS Care.