Chính sách bảo mật

Tuoigia.vn cam kết bảo vệ sự riêng tư của thông tin cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi trên trang web này. Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là bạn phải biết cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả người dùng Trang web. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách quyền riêng tư này, bạn nên ngừng ngay việc sử dụng Trang web này. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho một số câu hỏi liên quan đến Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Công ty thu thập thông tin gì về tôi trên trang này?

Công ty thu thập thông tin cá nhân mà bạn có thể tự nguyện cung cấp trên các biểu mẫu trực tuyến, có thể bao gồm: đăng ký người dùng, yêu cầu liên hệ, nhận xét của khách, khảo sát trực tuyến và các hoạt động trực tuyến khác. Thông tin nhận dạng cá nhân (Thông tin cá nhân trực tuyến) được thu thập trên Trang web này có thể bao gồm một số hoặc tất cả những điều sau đây: tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thẻ tín dụng, thông tin nhân khẩu học và bất kỳ thông tin nào khác bạn có thể tự nguyện cung cấp. Bạn sẽ có quyền lựa chọn có tiết lộ Thông tin cá nhân đó trong các hoạt động trên hay không; tuy nhiên, một số phần của Trang web và một số dịch vụ có thể khó sử dụng hơn hoặc không thể sử dụng nếu bạn chọn không tiết lộ Thông tin cá nhân

Trang web này chứa một ứng dụng có thể được hoàn thành và gửi trực tuyến bởi những người quan tâm đến việc xem xét các cơ hội nhượng quyền thương mại. Ứng dụng này chứa Thông tin ủy quyền để phát hành thông tin, thông tin chi tiết về cách thức mà Công ty có thể sử dụng thông tin được thu thập bởi ứng dụng.

Bạn sẽ có tùy chọn nhận các bản cập nhật trong tương lai từ Công ty bằng cách chọn hộp chọn tham gia trên Trang web này. Nếu bạn chọn chọn tham gia, Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu được bảo mật và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua phương thức liên lạc điện tử đến thông tin và dịch vụ cập nhật.

Ngoài Thông tin cá nhân được xác định ở trên, máy chủ web của chúng tôi sẽ tự động xác định máy tính bằng địa chỉ IP của chúng. Công ty có thể sử dụng địa chỉ IP để phân tích xu hướng, quản trị Trang web, theo dõi chuyển động của người dùng và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng để sử dụng tổng hợp. Để nhấn mạnh, địa chỉ IP không được liên kết với Thông tin cá nhân.

Hơn nữa, Trang web có thể sử dụng các công nghệ như cookie để cung cấp cho khách truy cập thông tin phù hợp mỗi lần truy cập. Cookies là một phần phổ biến của nhiều trang web thương mại cho phép các tệp văn bản nhỏ được gửi bởi một trang web, được trình duyệt web chấp nhận và sau đó được đặt trên ổ cứng của bạn dưới dạng nhận dạng cho các lần truy cập lại vào Trang web. Mỗi khi bạn truy cập Trang web, máy chủ của chúng tôi, thông qua cookie, pixel và / hoặc tệp GIF, hãy thu thập thông tin kỹ thuật cơ bản như tên miền của bạn, địa chỉ của URL cuối cùng được truy cập trước khi nhấp vào Trang web và trình duyệt của bạn và vận hành hệ thống. Bạn không cần bật cookie để truy cập Trang web; tuy nhiên, một số phần của Trang web và một số dịch vụ có thể khó sử dụng hơn hoặc không thể sử dụng nếu cookie bị tắt. Để nhấn mạnh, cookie không được liên kết với bất kỳ Thông tin cá nhân nào trong khi trên Trang web này.

Công ty làm gì với thông tin thu thập được?
Công ty có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào sau đây: (1) để hiểu việc sử dụng Trang web và cải thiện; (2) xử lý bất kỳ ứng dụng nhượng quyền thương mại nào; (3) để cung cấp các đánh giá; (4) để đăng ký khách truy cập cho các hoạt động trực tuyến như: tham gia truyền thông xã hội, ứng dụng nhượng quyền thương mại, rút ​​thăm trúng thưởng, cuộc thi, khảo sát, hình thức bình luận hoặc bất kỳ hoạt động tương tác trực tuyến nào khác; (5) để đáp ứng các yêu cầu cụ thể từ khách truy cập; (6) để có được sự đồng ý của phụ huynh từ du khách dưới 18 tuổi, khi cần thiết; (7) để cung cấp bất kỳ thông báo cần thiết nào cho khách truy cập hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ nếu tình huống nhắc nhở thông báo đó; (8) để bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Trang web nếu cần thiết; (9) để gửi thông báo về các cập nhật liên quan đến Công ty cho những người đã chọn tham gia nhận thông tin liên lạc đó;

Công ty chia sẻ thông tin với ai?
Công ty có thể chia sẻ Thông tin cá nhân được thu thập trên Trang web này với bất kỳ thành viên nào của Tuoigia.vn và bất kỳ công ty con hoặc chi nhánh nào khác hiện có hoặc trong tương lai. Chính sách bảo mật này áp dụng nếu Công ty chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn được thu thập trên Trang web này với bất kỳ Chi nhánh nào. Nếu bạn chọn cung cấp Thông tin cá nhân của mình cho bất kỳ Chi nhánh nào thông qua các trang web tương ứng của họ, thì Chính sách bảo mật tương ứng của bất kỳ Chi nhánh nào sẽ được áp dụng để cung cấp Thông tin cá nhân đó.

Công ty sẽ không bán, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, hoặc tiết lộ bất kỳ Thông tin cá nhân nào cho các bên thứ ba trừ khi được nêu trong tuyên bố này. Công ty có thể chia sẻ Thông tin cá nhân với các bên thứ ba trong các trường hợp sau: (i) liên quan đến lệnh của tòa án, trát đòi hầu tòa, điều tra của chính phủ hoặc khi pháp luật yêu cầu; (ii) trong trường hợp bán, sáp nhập, mua lại công ty hoặc sự kiện tương tự; (iii) làm việc với các công ty bên thứ ba để hỗ trợ hoạt động kỹ thuật của Trang web hoặc thực hiện chương trình khuyến mãi hoặc chương trình cụ thể (như cung cấp phản hồi cho Trang Nhận xét của Khách, tiến hành khảo sát hoặc duy trì cơ sở dữ liệu về thông tin khách truy cập, v.v.); hoặc (iv) liên quan đến việc xử lý đơn xin nhượng quyền thương mại đã nộp. Trong trường hợp xử lý đơn xin nhượng quyền thương mại,

Nếu Thông tin cá nhân được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào cho mục đích thực hiện chương trình khuyến mãi hoặc chương trình cụ thể, thông tin đó sẽ được thông báo rõ ràng cho khách truy cập rằng bên thứ ba sẽ không có quyền sử dụng Thông tin cá nhân cho mục đích độc lập mà không có sự đồng ý của bạn. Để hỗ trợ cho chính sách này, Công ty sẽ ký thỏa thuận bằng văn bản với bất kỳ bên thứ ba nào nhận Thông tin cá nhân yêu cầu bên thứ ba tuân thủ chính sách bảo mật của Công ty và luật áp dụng. Để ngăn Thông tin cá nhân của bạn được chia sẻ với bên thứ ba, bạn nên chọn không sử dụng dịch vụ bị ảnh hưởng hoặc tham gia vào hoạt động bị ảnh hưởng.

Làm cách nào tôi có thể ngừng nhận thông báo về các ưu đãi trong tương lai hoặc ngăn thông tin cá nhân của tôi được chia sẻ với bên thứ ba?
Những người ban đầu đã chọn tham gia nhận thông tin liên lạc trong tương lai từ Công ty hoặc cho phép chia sẻ Thông tin cá nhân với bên thứ ba sau đó có thể từ chối bằng cách gửi yêu cầu cho chúng tôi qua địa chỉ email sau: admin@tuoigia.vn . Ngoài ra, bạn có thể từ chối nhận các liên lạc điện tử trong tương lai từ Công ty bằng cách nhấp vào liên kết Unsubscribe trên bất kỳ liên lạc điện tử nào nhận được từ Công ty.

Làm cách nào để sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của tôi?
Gửi yêu cầu cho chúng tôi theo địa chỉ email sau: admin@tuoigia.vn

Làm thế nào để Công ty bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân của tôi?
Công ty sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và thủ tục thích hợp để bảo vệ Trang web này và dữ liệu do người dùng gửi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các biện pháp tiêu chuẩn của chúng tôi sẽ không ngăn chặn bên thứ ba phá vỡ các biện pháp bảo mật của chúng tôi và chặn hoặc truy cập bất hợp pháp các truy cập hoặc truyền thông cá nhân hoặc khi có thể xảy ra lỗi trong việc quản trị Trang web này. Do đó, Công ty khuyên bạn nên thận trọng mỗi khi gửi Thông tin cá nhân trực tuyến.

Trang web của Công ty có liên kết với các trang web khác không?
Đúng. Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác mà Công ty không thể sở hữu hoặc vận hành. Công ty không thể kiểm soát cũng như không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ hoặc nội dung về quyền riêng tư của các trang web khác đó. Công ty khuyến khích bạn đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của mỗi và mọi trang web thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho Thông tin cá nhân được thu thập trên Trang web này.

Ngày chính sách bảo mật của Công ty có hiệu lực là gì và Công ty sẽ thông báo cho tôi về những thay đổi đối với chính sách quyền riêng tư của Công ty như thế nào?
Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày 9 tháng 6 năm 2014. Công ty có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Công ty sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào trên trang chủ của Trang web, vì vậy khách truy cập luôn biết về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong những trường hợp chúng tôi tiết lộ thông tin đó. Nếu chúng tôi quyết định sử dụng Thông tin cá nhân của bạn theo cách khác với thông tin được truyền đạt lần đầu tiên, Công ty sẽ thông báo cho người dùng bằng e-mail đến các địa chỉ e-mail được lưu trong hồ sơ. Người dùng sau đó sẽ được lựa chọn liệu Thông tin cá nhân của họ có thể được sử dụng theo cách mới hay không. Trong trường hợp Công ty trải qua quá trình chuyển đổi kinh doanh, chẳng hạn như sáp nhập, một công ty khác mua lại Công ty hoặc Công ty liên kết hoặc Công ty bán một phần tài sản của mình, trong hầu hết các trường hợp, thông tin cá nhân của bạn sẽ là một phần của tài sản được chuyển nhượng. Ít nhất mười ngày trước khi thay đổi quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát, bạn sẽ được thông báo về việc trao đổi này và ảnh hưởng của nó thông qua thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi. Nếu là kết quả của quá trình chuyển đổi kinh doanh, Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng theo cách khác với thông tin được nêu tại thời điểm thu thập, bạn sẽ được lựa chọn từ chối.

Công ty xử lý quyền riêng tư của trẻ em trực tuyến như thế nào?
Thực tiễn của công ty là không thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi và Công ty không cố ý thu thập bất kỳ Thông tin cá nhân trực tuyến nào từ trẻ em dưới 13 tuổi hoặc theo luật khác. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thông tin về một đứa trẻ dưới 13 tuổi, vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi theo địa chỉ nhượng quyền admin@tuoigia.vn, Chú ý: Yêu cầu, hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 090670454. 

Làm cách nào để liên hệ với Công ty?
Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo mật của Công ty và việc sử dụng Thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau: admin@tuoigia.vn .

Có hiệu lực từ ngày 2 tháng 4 năm 2020.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist