Tuổi Già Và Bệnh Lãng Quên

Tuổi Già Và Bệnh Lãng Quên

5:37 | 04/01/2014
(Tuoigia.vn) – Mỗi năm trôi qua, mỗi người trong chúng ta lại thêm một tuổi. Và người già phải đối diên một loại bệnh thông thường: bệnh lãng quên (dementia).